Tag: พ ลั ม คอน โด โชคชัย 4 ขาย มาเล 4d

พาณิชย์ ชวนคนไทยกินหมูเพิ่ม หลังหมูล้นตลาด วันละ 8,000 ตัว

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขอความร่วมมือให้ช่วยกันบริโภคเนื้อหมูเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตหมูมีชีวิตขณะนี้เกินความต้องการ จากปกติมีหมูออกสู่ตลาด เฉลี่ยวันละ 50,000 ตัว ล่าสุดอยู่ที่ 58,000 ตัว จึงต้องหาทางเร่งระบาย พร้อมขอความร่วมมือไปยังห้างสรรพสินค้า ให้งดจัดโปรโมชันลดราคาสินค้าเนื้อหมูช่วงนี้ เพราะถูกอยู่แล้ว โดยราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 130-131 บาท หากนำเนื้อหมูมาจัดโปรโมชันอาจกดราคารับซื้อหมู และกระทบกับเกษตรกร ร้านโชห่วยเตรียมขยับราคานมกล่อง หลังผู้ผลิต 10 ราย ขึ้นราคา พาณิชย์ ยืนยัน นมสด…