Tag: อาร์เซนอล พบ สเปอร์ส หวย 24

เลือกตั้ง 2566 – เตือนวันสุดท้าย! แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันสุดท้ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th หรือทางแอปพลิเคชัน Smart Voteคำพูดจาก เว็บตรง PG SLOT เลือกตั้ง 2566 : เตือนแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง ก่อนถูกจำกัดสิทธิ 5 อย่าง! เลือกตั้ง 2566 : 13…