Tag: xoslot 789 -ดูบอลย้อนหลัง ซัปโปโร ล่าสุด

"งบรายไตรมาส" ITV หายไปจากเว็บไซต์

ทีมข่าวพีพีทีวี ตรวจสอบ รายงานทางการเงิน “ประจำปีและไตรมาส” ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทITV อีกครั้งช่วงเช้าวันนี้ หลังไอทีวีออกเอกสารชี้แจงผู้ถือหุ้น ปรากฎว่าเหลือเพียงรายงานประจำปี แต่ไม่มีรายงานงบรายไตรมาสที่เราเคยเข้าไปดูได้ก่อนหน้านี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง และ เมื่อคลิกเข้าไปดูรายงานประจำปีที่ยังเผยแพร่อยู่ ตั้งแต่ปี 2550-2565 พบว่าบางไฟล์ก็เปิดไม่ได้ และบางปีก็ไม่มีในเว็บไซต์ ทำให้มี 3 ปี ที่ไม่สามารถเข้าถึงรายงานประจำปีภาษาไทยได้ คือปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2563 "ศรีสุวรรณ" มองเกมร้องหุ้น…